HomeBusinessIk heb $ 100.000 om te investeren. Hoeveel kan ik verdienen...

Ik heb $ 100.000 om te investeren. Hoeveel kan ik verdienen aan dividenden?

Een vrouw die veel geld verdient met dividenden

Populaire opvattingen over beleggen omvatten het verhandelen van bedrijfsaandelen wanneer de waarde ervan stijgt. Met dividenden kunt u echter profiteren van het houden van bedrijfsaandelen zonder deze te verkopen. Dividenden bieden beleggers regelmatige contante uitbetalingen van bedrijven waarin ze hebben geïnvesteerd, wat resulteert in passieve inkomsten. Of u nu een doorgewinterde belegger bent die uw portefeuille wil optimaliseren of een nieuwkomer die nieuwsgierig is naar de kracht van dividenden, dit is wat u kunt verwachten als u €100.000 te beleggen heeft. Misschien wilt u uw strategie ook bespreken met een financieel adviseur om uw rendement te maximaliseren.

Hoeveel kunt u aan dividenden verdienen met $ 100.000?

Uw verdienpotentieel met € 100.000 aan dividenden hangt af van hoe goed de bedrijven waarin u belegt presteren en hoe zij dividenden uitkeren. Eén manier om de prestaties te meten is via het dividendrendement. U kunt het dividendrendement berekenen door de jaarlijkse dividendbetalingen te delen door de marktprijs per aandeel. Stel dat u vorig jaar € 100,- aan dividenden heeft ontvangen. U had één aandeel ter waarde van $ 1.000. Het resultaat is dat $100/$1.000 = 10%. Het dividendrendement betekent dus dat u volgend jaar een dividendrendement van 10% via uw investering zou verwachten.

Met dit concept in gedachten is hier een tabel die laat zien hoe het dividendrendement van uw portefeuille uw verdienvermogen met €100.000 vergroot:

Dividendrendement van de portefeuille

Dividendbetalingen met $ 100K

1%

$ 1.000

2%

$ 2.000

3%

$ 3.000

4%

$ 4.000

5%

$ 5.000

6%

$ 6.000

7%

$ 7.000

8%

$ 8.000

9%

$ 9.000

10%

$ 10.000

Wat is een portefeuilledividendrendement?

Hoewel het bovenstaande voorbeeld uw dividendinvestering in één bedrijf vermeldt, beleggen beleggers doorgaans in meerdere bedrijven. Deze praktijk staat bekend als diversificatie, wat betekent dat beleggers hun geld spreiden over een groot aantal bedrijven en sectoren. Diversificatie verhindert dat u al uw eieren in één mandje legt; in plaats daarvan geef je jezelf blootstelling aan vele sectoren, waardoor je kansen op succes groter worden.

Het diversifiëren van uw beleggingen resulteert in een portefeuille van aandelen in verschillende bedrijven. Daarom is het dividendrendement van uw portefeuille het gemiddelde dividendrendement van alle aandelen die u aanhoudt. U verdeelt bijvoorbeeld uw €100.000 door €10.000 in één bedrijf te investeren en €1.000 in negentig andere bedrijven. Of, om uw beleggingen gelijkmatig te verdelen, kunt u €500 in 200 bedrijven beleggen. Hoe dan ook, u heeft een aandelenportefeuille die jaarlijks dividend verdient. U kunt uw inkomsten volgen door het totale dividendrendement van uw portefeuille te berekenen.

See also  Ask an Advisor Can I reinvest my RMD in stocks or real estate? I'm concerned about double taxation

Hoe u een portefeuilledividendrendement kunt berekenen

Een vrouw die graag wil weten hoeveel dividend ze zal verdienen met haar $100.000Een vrouw die graag wil weten hoeveel dividend ze zal verdienen met haar $100.000

Een vrouw die graag wil weten hoeveel dividend ze zal verdienen met haar $100.000

Het berekenen van uw portefeuillerendement is hetzelfde als het berekenen van het dividendrendement voor één bedrijf. Het verschil is dat u met al uw beleggingen rekening houdt. Stel dat u bijvoorbeeld 10 investeringen van elk € 10.000,- in verschillende bedrijven heeft. De eerste vijf bedrijven waarin u investeert, bieden elk een dividendrendement van $ 500. De volgende twee bedrijven bieden elk een opbrengst van $ 2.000. Een ander bedrijf biedt een rendement van $3.000 en de laatste twee bedrijven betalen helemaal geen dividend.

Op basis van deze cijfers bedraagt ​​uw totale jaarlijkse dividenduitkering €2.500+€4.000+€3.000=€9.500. Nu deelt u dit totaal door uw investeringsbedrag van $ 100.000. Dus $9.500/$100.000=9,5%. Daarom is het dividendrendement van uw portefeuille 9,5%.

Hoe u dividendaandelen kiest

Door de volgende overwegingen in uw beleggingsstrategie op te nemen, kunt u dividendaandelen selecteren die bijdragen aan een veerkrachtige portefeuille. Vergeet niet dat grondig onderzoek, diversificatie en periodieke portefeuillebeoordelingen essentieel zijn voor succesvol dividendbeleggen.

Een financieel adviseur kan u helpen bij het bepalen van de juiste beleggingen voor uw doelen. Maak vandaag nog een match met een financieel adviseur.

Plan voor de lange termijn

Bij het selecteren van dividendaandelen voor een sterke portefeuille is het hanteren van een langetermijnperspectief essentieel. Terwijl het kopen van een aandeel wanneer het te laag geprijsd is en het een paar maanden later met winst verkopen een geldige beleggingsaanpak is, betekent dividendbeleggen het vasthouden van de aandelen en het ontvangen van betalingen naarmate het bedrijf floreert. Daarom is het het beste om aandelen te kopen in bedrijven met sterke fundamenten en een bewezen track record in het doorstaan ​​van marktschommelingen. Evenzo is een geschiedenis van consistente dividendbetalingen en een engagement om de dividenden in de loop van de tijd te behouden of te verhogen van cruciaal belang. Betrouwbare dividenden kunnen bijdragen aan stabiele rendementen en samengestelde groei, vooral als ze worden herbelegd.

Zoek naar consistente cashflow

Het vermogen van een bedrijf om dividenden uit te keren hangt af van de consistente kasstroomgeneratie. Analyseer de financiële overzichten van het bedrijf om ervoor te zorgen dat de operationele cashflow consistent de dividenduitkeringen dekt. Bedrijven met gediversifieerde inkomstenstromen, terugkerende bedrijfsmodellen en beproefde producten of diensten zijn beter geschikt om een ​​stabiele cashflow te behouden, zelfs tijdens economische recessies. Op hun beurt kunnen deze bedrijven hun dividenden op de lange termijn beter in stand houden.

Denk aan de verhoudingen tussen schulden en eigen vermogen

De verhouding schulden/eigen vermogen van een bedrijf weerspiegelt de verhouding tussen de schulden en het eigen vermogen. Daarom weerspiegelt het cijfer de financiële gezondheid, wat aangeeft of de schulden van het bedrijf te zwaar zijn. Een vuistregel is om bedrijven te vermijden met meer dan twee keer zoveel schulden als hun eigen vermogen. Bedrijven met meer schulden zullen waarschijnlijk overtollige contanten gebruiken om de schulden af ​​te betalen dan om dividenden uit te keren. Bovendien kunnen hoge schuldenniveaus het vermogen van een bedrijf om moeilijke economische tijden te overleven onder druk zetten.

See also  These three growth stocks have outperformed Nvidia over the past year

Evalueer de positie van het bedrijf in de sector

Bedrijven slagen als ze de concurrentie verslaan. Daarom is een bedrijf dat voorop loopt in zijn sector beter gepositioneerd om dividenden te behouden. Zoek naar bedrijven met concurrentievoordelen op de lange termijn, zoals wijdverbreide merkherkenning, intellectueel eigendom of een groot marktaandeel. Op dezelfde manier hebben bedrijven met een brede economische slotgracht een grotere kans om verstoringen in de sector, verschuivingen in de regelgeving en economische uitdagingen het hoofd te bieden, waardoor hun vermogen om dividenduitkeringen voort te zetten wordt gewaarborgd.

Regels voor succesvol dividendbeleggen

Met de onderstaande regels kunt u een op dividenden gerichte beleggingsstrategie ontwikkelen die stabiliteit, groei en risicobeheer in evenwicht houdt, en uiteindelijk bijdraagt ​​aan het succes van uw portefeuille op de lange termijn.

1. Kies betrouwbare bedrijven

Bedrijven met een geschiedenis van consistente dividendbetalingen, sterke financiële cijfers en een commitment om dividenden in de loop van de tijd te behouden of te laten groeien, bieden doorgaans stabielere dividenden. En bedrijven die de afgelopen 25 jaar of langer dividenden hebben verhoogd, hebben de status van ‘dividendaristocraat’. Deze bedrijven beschikken vaak over gevestigde activiteiten, sterke merkherkenning en het vermogen om door economische cycli te navigeren. Investeren bij hen biedt voorspelbaarheid met betrekking tot dividenduitkeringen. Hoewel nieuwere bedrijven wellicht een hoger groeipotentieel bieden, brengen ze vaak een verhoogd risico met zich mee.

2. Vergeet het groeipotentieel niet

Hoewel stabiliteit essentieel is, is het ook van cruciaal belang om rekening te houden met het groeipotentieel van dividenduitkerende aandelen. Zoek bedrijven die actief zijn in sectoren met groeivooruitzichten op de lange termijn. Bedrijven met innovatieve producten, groeiende markten of mogelijkheden voor marktaandeelwinst hebben een grotere kans op zowel kapitaalgroei als dividendgroei. Met andere woorden: een evenwicht tussen stabiliteit en groeipotentieel kan de algehele prestaties van uw dividendportefeuille verbeteren.

3. Geef prioriteit aan de uitbetalingsratio

De uitbetalingsratio, die het deel van de winst weergeeft dat als dividend wordt uitbetaald, is een cruciale maatstaf om te monitoren. Een hoge uitbetalingsratio kan erop duiden dat een bedrijf te veel van zijn winst als dividend uitkeert en kan op de lange termijn onhoudbaar zijn. Deze situatie lijkt misschien contra-intuïtief, maar bedrijven moeten essentiële uitgaven aanpakken, zoals bedrijfskosten en schuldenbetalingen, om te kunnen blijven bestaan. Forse dividenduitkeringen voor een paar kwartalen of een jaar lijken misschien fantastisch, maar niet ten koste van het ten onder gaan van het bedrijf.

See also  Elon Musk has filed a lawsuit alleging sexual harassment and retaliation by former SpaceX engineers

Omgekeerd kan een magere uitbetalingsratio betekenen dat de investering niet de moeite waard is. Streef naar een evenwichtige uitbetalingsratio die ruimte laat voor zowel dividenduitkeringen als herinvestering in het bedrijf.

4. Diversifieer, diversifieer, diversifieer

Zoals eerder vermeld is diversificatie een fundamenteel principe van succesvol dividendbeleggen. Het kan verleidelijk zijn om uw geld te dumpen in een paar bedrijven waar u enthousiast over bent, maar u kunt een ramp tegemoet gaan als die bedrijven of marktsectoren in een recessie terechtkomen. Aan de andere kant vermindert het spreiden van uw beleggingen over verschillende sectoren en industrieën het risico.

5. Pas het gaandeweg aan

Dividendbeleggen vereist inzicht in wanneer u krap moet zitten en wanneer u uw verliezen moet beperken. Controleer regelmatig uw beleggingen en beoordeel of de bedrijven waarin u hebt belegd nog steeds voldoen aan uw criteria voor kwaliteit en groeipotentieel. Als de fundamenten van een bedrijf aanzienlijk verslechteren, kunt u uw geld verkopen en opnieuw toewijzen aan veelbelovende kansen. Het is van cruciaal belang dat de loyaliteit aan een bedrijf dat zich inzet voor het behoud van een robuuste en veerkrachtige portefeuille in evenwicht wordt gebracht.

Een financieel adviseur kan u helpen bij het plannen van uw inkomstenstromen en beleggingen. Praat vandaag nog met een financieel adviseur.

Kortom

Een vrouw die berekent hoeveel ze aan dividenden zal verdienen als ze haar $100.000 investeertEen vrouw die berekent hoeveel ze aan dividenden zal verdienen als ze haar $100.000 investeert

Een vrouw die berekent hoeveel ze aan dividenden zal verdienen als ze haar $100.000 investeert

De potentiële inkomsten uit het beleggen van $100.000 aan dividenden kunnen oplopen tot boven de 7% als ze worden benaderd met een doordachte en strategische beleggingsstrategie. Door hoogwaardige dividenduitkerende aandelen te selecteren, zich te concentreren op gevestigde bedrijven met groeipotentieel en rekening te houden met factoren zoals uitbetalingsratio’s, kunnen beleggers streven naar een evenwichtige en veerkrachtige portefeuille. Hoewel het exacte bedrag aan verdiende dividenden zal variëren op basis van de marktomstandigheden en de specifieke gekozen aandelen, kunnen zorgvuldig onderzoek en een langetermijnperspectief bijdragen aan het opbouwen van een robuuste inkomstenstroom en kapitaalgroei in de loop van de tijd.

Tips voor het verdienen van dividend

  • Dividenden zijn een uitstekende inkomstenstroom voor pensioenen. Als een vorm van passief inkomen kunnen uw dividendbeleggingen de rest van uw leven solide betalingen opleveren. Hier leest u hoe u weet hoeveel u nodig heeft om van dividenden te leven.

  • Dividendbeleggen vereist vergelijkbare kennis als beleggen in aandelen. Gelukkig kan een financieel adviseur beide begeleiden. Het vinden van een financieel adviseur hoeft niet moeilijk te zijn. De gratis tool van SmartAsset koppelt u aan maximaal drie doorgelichte financiële adviseurs die uw regio bedienen, en u kunt een gratis kennismakingsgesprek voeren met uw adviseurs om te beslissen welke volgens u geschikt voor u is. Als u klaar bent om een ​​adviseur te vinden die u kan helpen uw financiële doelen te bereiken, ga dan nu aan de slag.

  • Houd een noodfonds achter de hand voor het geval u onverwachte uitgaven tegenkomt. Een noodfonds moet liquide zijn – op een rekening die geen risico loopt op aanzienlijke schommelingen zoals de aandelenmarkt. De wisselwerking is dat de waarde van liquide contanten kan worden uitgehold door inflatie. Maar met een rekening met een hoge rente kunt u samengestelde rente verdienen. Vergelijk spaarrekeningen van deze banken.

Fotocredits: ©iStock.com/PeopleImages, ©iStock.com/Hiraman, ©iStock.com/fizkes

Het bericht Hoeveel kunt u aan dividend verdienen met $ 100.000? verscheen voor het eerst op SmartReads door SmartAsset.

- Advertisement -
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments